Website: https://thuocsankhoa.com/

Địa chỉ: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: infothuocsankhoa@gmail.com

Điện thoại: 0969089996